Marel

Merkle

for

Marel

Kategori :

Startdato:

01/06/2021

Slutdato:

31/12/2021

Vinder af 1. partsdata

Marel casen er en snorlige B2B kampagne.
Også i B2B kan førstepartsdata have afgørende effekt på resultaterne, og sammenlignet med B2C kan dybe data-indsigter på et professionelt marked være en endnu større guldgrube at grave i.
Merkles case for Marel er et godt eksempel på dette. De komplekse industriløsninger til fødevareindustrien kræver stærkt differentierede budskaber til de vidt forskellige interessenter på tværs af målgrupperne.
Førstepartsdata identificerede således et mønster i opsalgsrejser og kundepotentiale, som ikke kunne være opdyrket selv med massive salgsressourcer. Med udgangspunkt i analyse af kunder og ordrer formår Marel at være mere relevante for den enkelte i kundernes beslutningscenter.
Dette på det rigtige sted i kunderejsen og på tværs af automatiserede emails, LinkedIn og Googles platforme.
Casen vinder også på grund af de stærke resultater, som er foldet ud gennem hele kunderejsen fra kunde til Marketing Qualified Leads og helt ned i salget…
Særdeles veleksekveret. Stort tillykke til Merkle og Marel.

Hvorfor er denne kampagne en vinder

Fordi resultaterne er overbevisende – og det er afgørende – men når processen frem mod resultaterne samtidig demonstrerer indsigt og faglighed fra øverste hylde i alle led, så bør det i lige så høj grad aftvinge respekt og anerkendelse.

Hele kampagnen bygger på en grundig datamining-analyse af Marels kundedata. Og det er en kampagne, der er blevet til i en virkelighed, hvor det bliver gradvist sværere at få og bruge data om potentielle kunder. Det gør det endnu vigtigere at kommunikere målrettet, intelligent og databaseret til sine eksisterende kunder. Marel demonstrerer sammen med Merkle, at omfattende dataindsamling, grundigt analysearbejde, strategisk indsigt, ambitiøse mål, kreativt content og skarp eksekvering betaler sig. Både for Marel og Marels kunder.

Kampagnens formål

Kampagnens hovedformål var at skabe mer- og krydssalg til eksisterende kunder i Marel ved at bruge dataindsigter fra alle Marels transaktionelle datapunkter.

Forud for disse målsætninger lå et omfattende analysearbejde af kundedata, der netop skulle afdække mønstre, indsigter og potentialer, så Marel kunne lægge indsatsen, hvor der var mest at vinde. Det handlede ikke mindst om at identificere, hvilke produkter der kunne krydssælges til specifikke kunder.

Målgruppe og målgruppeindsigt

Målgruppen er beslutningstagere i fødevareindustrien – og mere specifikt beslutningstagere i virksomheder, der forarbejder kød, fisk og fjerkræ. Disse beslutningstagere kan både være dem med ansvaret for maskiner og selve forarbejdningsprocessen, og det kan være i C-level, hvor der fx skal træffes beslutning om at omlægge produktionen fra manuelt arbejde til automatisering.

I analysearbejdet, der lægger fundamentet for kampagnen, har Marel taget nogle dybe spadestik ned i data for at kortlægge målgruppernes adfærd. Denne datamining har givet Marel indsigt i, hvad målgrupperne lægger vægt på, timingen i deres købsovervejelser, beslutningsprocesser og hvordan virksomheder, der ligner dem agerer.

Timing og Dosering

Kampagnen blev igangsat i juni 2021 og kører stadig. Resultaterne er pr. 31/12-21.

Strategi

Strategien i kampagnen har været at bygge automatiserede e-mail flows, der gennem intelligent brug af first party-kundedata hjælper med at maksimere Marels salg og gennemslagskraft i markedet. Via dataindsamling, analyse, udvikling og eksekvering af kampagnen vil Marel skabe sig en afgørende konkurrencefordel.

De enkelte e-mails og kampagneelementer kan ikke på egen hånd sælge Marels produkter – hertil er maskinerne og software-løsningerne alt for komplekse og beslutningen alt for stor til en mail med en købsknap. Men hele kampagnen kan gøde jorden, skærpe interessen, vise produkterne, fremlægge fordelene og få de helt rigtige beslutningstagere i tale på rette tid og sted, forud for det personlige salgsarbejde.

Resultater

Resultaterne har været imponerende:

60 % stigning i samlet marketing generet salg
– fra ordrer, der direkte kan tilskrives denne marketing aktivitet

82 % stigning i marketing pipeline value year-over-year
– fra alle marketing-genererede kundeemner

67 % stigning i MQLs year-over-year
– fra ordrer, der direkte kan tilskrives denne marketing aktivitet

20% stigning i konverteringsraten fra Sales Qualified Leads til faktiske ordrer

Marel

Birgitte Jespersen Skade

Vice President Marketing & Communications

Sara Steensen

Strategic Project Manager

Björn Smets

Global Director of Digital Marketing

Merkle

Jonas Munk

Consultant

Ross Whalley

Executive Director, Data & Analytics

Steffen Souza Ric-Hansen

Executive Director

Christina Juhl Pausgaard

Project Manager

Tsvetelina Zheleva Genovska

Data & Decisioning Consultant

Anna Beck Thelin

Data & Decisioning Consultant

Nicoline Tordrup Lage

Marketing automation Consultant

Nicklas Frandsen

Martech Specialist

Mikkel Holmkvist Selch

Activation Strategy Consultant

Adam Haxgart

Orchestration Director

Signe Als

Personalisation Consultant

Eva Helene Christensen

SEO Consultant

Sebastian Henning Huber

SEO Consultant

Ea Ellen Nørregaard Jørgensen

Analytics Consultant

Samarbejdspartnere


Watch Video