Kategorier

Følgende kategorier er mulige i 2021

1

Content Activation Prisen gives til det bureau eller annoncør, der bedst har formået at distribuere og aktivere indhold på tværs af valgte medieplatforme i forbindelse med en konkret kampagne. Det er ikke den kreative produktion, der hyldes, men evnen til at få indholdet til at leve på tværs af platforme. Afhængig af målsætningen kan prisen gives til det tiltag, der bedst har formået at aktivere målgruppen – enten ift. antal involverede eller dybden af involvering & engagement.

Målgruppe 10%
Strategi 30%
Idé 30%
Effekt 30%
2

Marketing Automation Prisen gives til det bureau eller annoncør, der bedst har evnet at sammensætte et indsatsbaseret automatiseret marketingprogram. Programmet behøver ikke at være tidsbegrænset til samme periode som de andre kategorier, men skal have overlap med perioden. Der lægges særlig vægt på indsatser bestående af intelligente, programmerede og målrettede indkøb, som har fundet sted via eksempelvis auktionsbaserede eller realtidsindkøbte medieplatforme. Det kan være, men er ikke begrænset til PPC, SEO, RTB, egne platforme (eks. apps, web, mail) eller lignende

Målgruppe 10%
Strategi 30%
Idé 20%
Effekt 40%
3

Effekt Prisen gives til den aktivitet med størst direkte målbar effekt målt på bundlinjen eller et andet målbart forretningsresultat. Tilmeldte i denne kategori forventes at kunne dokumentere og demonstrere, hvorledes mediaindsatsen har været bærende for at opnå de beskrevne målsætninger. Indstillinger kan således både være kampagner der har ført til en øget omsætning eller eksempelvis en holdningsændring i målgruppen.

Effektprisen uddeles til kampagner med et mediebudget på hhv.:
• Effektprisen mediebudget <1.000.000
• Effektprisen mediebudget >1.000.000

Målgruppe 10%
Strategi 10%
Idé 10%
Effekt 70%
4

Mediastrategi Prisen gives til det bureau eller annoncør, der har lavet den mest gennemarbejdede og velargumenterede mediastrategi. Med udgangspunkt i virksomhedens marketingmålsætninger begrundes den valgte mediastrategi og tilhørende mediaplan. Kategorien hylder det solide mediastrategiske planlægningsarbejde.

Målgruppe 20%
Strategi 50%
Idé 10%
Effekt 20%
5

Kampagne Prisen gives til den bedste eksekvering af en kampagne med hovedfokus på anvendelsen af media/kanaler i forhold til kampagnens målsætninger. Det forventes, at der er gjort noget ekstraordinært i brugen af de valgte media, herunder demonstration af, at man udnytter de valgte medias særlige styrker til at opnå kampagnens målsætning.

Målgruppe 30%
Strategi 20%
Idé 30%
Effekt 20%
6

Indsigts Prisen gives for det mest indsigtsfulde arbejde med at omsætte data til effektfuld kommerciel kommunikation. Indsigt i målgruppen er grundlæggende for alle aktiviteter, men indsigtsprisen gives til den aktivitet, der i særlig grad har draget nytte af eksempelvis målgruppeindsigt, forbrugerindsigt, kategori-indsigt eller medieindsigt til at løfte marketingmålsætningen.

Målgruppe 40%
Strategi 30%
Idé 10%
Effekt 20%
7

Experimental Prisen gives til den kampagne, der mest innovativt har anvendt et medie – det være sig traditionelle kanaler eller ny teknologi som VR, AR eller AI. Tilmeldte i denne kategori forventes at have anvendt et eller flere media på en kreativ og nyskabende måde, som ikke er set før.

Målgruppe 20%
Strategi 10%
Idé 60%
Effekt 10%
8

Branded Content Prisen gives til den eller de aktiviteter der bedst har formået at skabe eget (earned) eller betalt indhold, der kreativt og innovativt øger målgruppens oplevelse på mediet samtidig med, at det bidrager til marketingmålsætningen. Eksempler kunne være sponsoreret indhold (Native Advertising), AFP (Advertiser Funded Programming), Shorts eller Audio. Der lægges således vægt på en gennemtænkt strategi, veludført produktion og distribution samt indfrielse/bidrag til marketingmålsætningen.

Målgruppe 20%
Strategi 30%
Idé 30%
Effekt 20%
9

Not For Profit Prisen gives til den aktivitet med størst direkte målbar effekt, fx øget omsætning, markant holdningsændring og/eller engagement fra målgruppen, øget kendskab til den pågældende NGO eller øvrige organisationer. Tilmeldte i denne kategori forventes at kunne dokumentere og demonstrere, hvorledes mediaindsatsen har været bærende for t opnå de beskrevne målsætninger.

Målgruppe 10%
Strategi 30%
Idé 30%
Effekt 30%
10

Out Of Home Media Challenge 2021

Særpris for af Out Of Home inviterede annoncører om bus-kampagner i en given periode. Uddeles hvert andet år

Målgruppe 25%
Strategi 25%
Idé 25%
Effekt 25%

Skal du med til det fedeste award show?