Kategorier

Følgende kategorier er mulige i 2024

Regler for indstilling

Pris pr. indstilling pr. kategori kr. 1.995 (ekskl. moms)

NY deadline: 30. juni kl. 23.59

Har du spørgsmål vedrørende indstillingen kontakt projektleder tl@markedsforing.dk eller mobil (+45) 6116 8101

VIDEO-UPLOADS!!! Har du udfordringer med at uploade video, så send videoen til Tina på ovenstående e-mail - så sørger vi for at uploade den.

1

Indsigts Prisen gives for det mest indsigtsfulde arbejde med at omsætte data til effektfuld kommerciel kommunikation. Prisen hylder den aktivitet, der i særlig grad har udnyttet eksempelvis målgruppeindsigt, forbrugerindsigt, kategori-indsigt eller medieindsigt til at løfte marketingmålsætningerne. Derudover kan der lægges vægt på den kreative og innovative anvendelse af indsigt til at opnå kommercielle resultater, såsom øget brand awareness, forbedret kundeengagement, øget konverteringsrate eller andre forretningsmæssige resultater.

Målgruppe 40%
Strategi 30%
Idé 10%
Effekt 20%
2

1. parts data Prisen gives til det bureau eller den virksomhed, som bedst har formået at indsamle og anvende førstepartsdata på en måde, der understøtter kunderejsen og de forretningsmæssige mål. Indstillinger i denne kategori forventes at kunne redegøre for den valgte strategi for indsamling af førstepartsdata samt hvordan disse data er blevet anvendt til at opfylde de forretningsmæssige mål. Prisen belønner dermed det bureau eller den virksomhed, der har demonstreret en fremragende evne til at indsamle og anvende førstepartsdata på en strategisk og effektiv måde for at opnå positive forretningsresultater.

Målgruppe 10%
Strategi 40%
Idé 10%
Effekt 40%
3

Mediastrategi Prisen gives til det bureau eller den virksomhed, som har udarbejdet den mest gennemarbejdede og velargumenterede mediastrategi. Med udgangspunkt i virksomhedens overordnede marketingmålsætninger, skal den valgte mediastrategi og tilhørende mediaplan kunne begrundes og dokumenteres. Kategorien hylder det solide arbejde indenfor mediastrategisk planlægning, herunder evnen til at udvikle en mediastrategi, der er effektiv, nytænkende og innovativ.

Målgruppe 20%
Strategi 50%
Idé 10%
Effekt 20%
4

Marketing Automation Prisen gives til det bureau eller den virksomhed, som bedst har formået at skabe et indsatsbaseret automatiseret marketingprogram, der anvender intelligente, programmerede og målrettede indkøb på eksempelvis auktionsbaserede eller realtidsindkøbte medieplatforme. Dette kan inkludere PPC (Pay-Per-Click), SEO (Search Engine Optimization), RTB (Real-Time Bidding), samt anvendelse af egne platforme såsom apps, websites, e-mails eller lignende. Programmet behøver ikke at være tidsbegrænset til samme periode som de øvrige kategorier, men skal have overlap med perioden. Formålet med Marketing Automation prisen er at anerkende og belønne en fremragende anvendelse af marketing automation i mediestrategien, herunder brugen af avancerede teknologier og strategier for at automatisere og optimere marketingindsatser for at opnå målbare resultater og forbedre kundeoplevelsen.

Målgruppe 10%
Strategi 30%
Idé 20%
Effekt 40%
5

Bæredygtighedsprisen gives til den aktivitet, der på en inspirerende, konkret og relevant måde har kommunikeret et bæredygtigt budskab til sin målgruppe. Ofte kan kampagner om bæredygtige produkter eller indsatser være uklare og svære at forstå for forbrugerne. Med udgangspunkt i en nyskabende og kreativ idé samt en god forståelse for målgruppens motivationer og barrierer for en bæredygtig livsstil, hylder denne pris den aktivitet, der formår at inspirere til grønnere handlinger.

Målgruppe 30%
Strategi 20%
Idé 40%
Effekt 10%
6

Branded Content Prisen gives til den eller de aktiviteter der bedst har formået at skabe eget (earned) eller betalt indhold, der kreativt og innovativt øger målgruppens oplevelse på mediet samtidig med, at det bidrager til marketingmålsætningen. Eksempler kunne være sponsoreret indhold (Native Advertising), AFP (Advertiser Funded Programming), Shorts eller Audio. Der lægges således vægt på en gennemtænkt strategi, veludført produktion og distribution samt indfrielse/bidrag til marketingmålsætningen.

Målgruppe 20%
Strategi 30%
Idé 30%
Effekt 20%
7

Content Activation Prisen gives til det bureau eller virksomhed, der bedst har formået at distribuere og aktivere indhold på tværs af valgte medieplatforme i forbindelse med en konkret kampagne. Prisen hylder samspillet mellem den kreative produktion af indhold og evnen til at få indholdet til at leve på forskellige platforme og opnå de ønskede resultater. Afhængig af kampagnens målsætninger kan prisen gives til det tiltag, der bedst har formået at aktivere målgruppen i forhold til kampagnens KPI’er.  Prisen belønner dermed det tiltag, der bedst har formået at aktivere og engagere målgruppen gennem indholdsdistribution og aktivering på tværs af medieplatforme for at opnå de ønskede resultater i forhold til kampagnens KPI’er.

Målgruppe 10%
Strategi 30%
Idé 30%
Effekt 30%
8

Kampagne Prisen gives til den bedste eksekvering af en kampagne med hovedfokus på anvendelsen af media/kanaler i forhold til kampagnens målsætninger. Det forventes, at der er gjort noget ekstraordinært i brugen af de valgte media, herunder demonstration af, at man udnytter de valgte medias særlige styrker til at opnå kampagnens målsætning.

Målgruppe 30%
Strategi 20%
Idé 30%
Effekt 20%
9

Experimental Prisen gives til det bureau eller virksomhed, der mest innovativt har anvendt et medie, hvad enten det er traditionelle kanaler eller ny teknologi som VR, AR eller AI, i en kampagne eller aktivitet. Prisen hylder kreative og nyskabende anvendelser af medier, hvor brugen af den nye teknologi klart bidrager til kampagnens eller aktivitetens målsætninger. Det forventes, at der er anvendt en unik og original tilgang, og at brugen af den nye teknologi er relevant og bidrager væsentligt til kampagnens eller aktivitetens målsætninger. Prisen belønner dermed den kampagne, der bedst har demonstreret innovativ og kreativ anvendelse af medier eller ny teknologi, og som tydeligt har bidraget til at opnå kampagnens eller aktivitetens målsætninger.

Målgruppe 20%
Strategi 10%
Idé 60%
Effekt 10%
10

Not For Profit Prisen gives til den aktivitet med størst direkte målbar effekt, fx øget omsætning, markant holdningsændring og/eller engagement fra målgruppen, øget kendskab til den pågældende NGO eller øvrige organisationer. Indstillinger i denne kategori forventes at kunne dokumentere og demonstrere, hvorledes mediaindsatsen har været bærende for at opnå de beskrevne målsætninger.

Målgruppe 10%
Strategi 30%
Idé 30%
Effekt 30%
11

Effekt Prisen

gives til det bureau eller virksomhed, hvis aktivitet har opnået den største direkte målbare effekt, enten målt på bundlinjen eller et andet målbart forretningsresultat. Indstillinger i denne kategori forventes at kunne dokumentere og demonstrere, hvordan mediaindsatsen har været afgørende for at opnå de beskrevne målsætninger.

Prisen kan tildeles både kampagner, der har ført til en positiv indvirkning på virksomhedens økonomi, som eksempelvis øget salg eller indtjening, samt kampagner, der har opnået en betydelig holdningsændring eller adfærdsændring i målgruppen. Det er afgørende, at der kan dokumenteres en klar sammenhæng mellem mediaindsatsen og de opnåede resultater. Effekt Prisen belønner således den aktivitet, der bedst kan demonstrere en direkte og målbar effekt af mediaindsatsen på virksomhedens forretningsresultater eller målgruppens holdninger og adfærd.

 

Effektprisen uddeles til kampagner med et mediebudget på hhv.:
• Effektprisen mediebudget <1.000.000
• Effektprisen mediebudget >1.000.000

Målgruppe 10%
Strategi 10%
Idé 10%
Effekt 70%
12

Kreativ Outdoor Prisen uddeles til det bureau eller virksomhed, der har udvist kreativitet og innovation i brugen af outdoor mediet i en kampagne. Indstillinger i denne kategori forventes at have anvendt mediet på en nyskabende måde, enten gennem installationen, budskabet eller kreativiteten i kampagnen. Det forventes, at kampagnen helt eller delvist har kørt på OOH (Out of Home) eller DOOH (Digital Out of Home). Kreativ Outdoor Prisen hylder således kampagner, der har demonstreret en kreativ og innovativ tilgang til brugen af outdoor mediet, og som har opnået bemærkelsesværdige resultater og omtale.

Målgruppe 20%
Strategi 20%
Idé 40%
Effekt 20%
13

Influencer Excellence Prisen gives til det bureau eller virksomhed, der bedst har formået at udnytte influencer-markedsføring i mediestrategien. Der lægges vægt på kreativitet og originalitet i influencer-samarbejdet, herunder en bedømmelse af tilgangen til at udvikle og eksekvere innovative influencer-samarbejder, koncepter, storytelling og indholdsskabelse. Indstillinger forventes at dokumentere

målbare metrikker og opnåede forretningsmål. Der lægges i bedømmelsen vægt på brugen af relevante og autentiske influencers, baseret på målgruppeanalyse og integration i den overordnede mediestrategi.

Målgruppe 30%
Strategi 30%
Idé 15%
Effekt 25%
14

Public Relations Prisen uddeles til kampagner eller aktiviteter, der har demonstreret ekspertise inden for PR og kommunikation, og som har opnået målbare resultater gennem strategisk kommunikation, målgruppeengagement, stærke medierelationer, effektiv krisekommunikation eller dokumenterede effekter såsom øget medieeksponering, styrket omdømme, øget opmærksomhed fra målgruppen eller øget salg.

Målgruppe 25%
Strategi 25%
Idé 10%
Effekt 40%

Skal du med til det fedeste award show?