Hands on the wheel settles the deal

Ambition

for

SEAT Danmark

Kategori :

Startdato:

05/05/2021

Slutdato:

31/05/2021

Hvorfor er denne kampagne en vinder

"Hands on the wheel settles the deal" er en vinder fordi:

• Kampagnen har med unik og innovativ anvendelse af 1. parts data og 3. parts data bragt SEAT foran både kunderne, markedet og konkurrenterne.

• Kampagnen har bidraget med præcis viden og dybe indsigter om profilen af SEAT’s kunder, målgruppe og potentiale – til målretning af kommunikation og til udvikling og optimering af budskaber.

• Kampagnen har på baggrund af analyse af SEAT’s 1. parts data bidraget med en prædiktivmodel, der på adresseniveau forudsiger og identificerer de husstande, der med størst sandsynlighed er i markedet for køb af en SEAT.

• Kampagnen har med den prædikterede direct mail målgruppe fordoblet antallet af prøveture hos SEAT.

• Kampagnen har i forhold til den prædikterede målgruppe firedoblet konverteringen fra prøvetur til underskrevet slutseddel og køb af en nyregistreret SEAT.

• Kampagnen har sat helt nye standarder for anvendelse af data i en branche, hvor de fleste gør som konkurrenterne, eller som de plejer.

– og kampagnen ”Hands on the wheel settles the deal”, booster salget og øger markedsandele for SEAT.

Kampagnens formål

Formålet med kampagnen var på den ene side at få målgruppen, der allerede var i markedet for køb af en familiebil, til at prøvekøre en SEAT – og på den anden side at motivere nye børnefamilier til at overveje at køb af en ny bil.

De kvantitative målsætninger for kampagnen var at fordoble andelen af prøveture inden for SEAT’s primære målgruppe og at tilsvarende fordoble konverteringen fra prøveture til køb af en SEAT.

• At sikre at SEAT er blandt de gennemsnitligt 4,6 bilmærker potentielle købere af nye biler, overvejer i købssituationen.

• At komme foran de mest potentielle købere og være en aktiv og effektiv katalysator for aktivering af overvejelserne og søgeprocessen i forbindelse med køb af ny bil.

• At fordoble andelen af prøveture i SEAT’s primære målgruppe.

• At fordoble konverteringen fra prøvetur til underskrevet slutseddel og køb af en nyregistreret SEAT.

• At øge SEAT’s markedsandel i Danmark fra 2,3% i 2020 til minimum 2,5% pr. udgangen af 2021.

• At teste og dokumentere effekten af dataprædiktion ved at kombinere lokal digital markedsføring og adresseret direct mail til segmenterede og udvalgte husstande inden for SEAT’s primære målgruppe.

Målgruppe og målgruppeindsigt

• Den prædikterede direct mail målgruppe bestod af i alt 30.000 erhvervsaktive børnefamilier.

• En årlig husstandsindkomst på over 650.000 kr. og eget hus – der på tidspunktet for kampagnen ejede en eller flere – mere end 4 år gamle personbiler – af de konkurrerende bilmærker og modeller, som SEAT inden for de seneste 12 måneder havde fået mere end 78% af sine nye kunder fra.

• Målgruppen havde en mere end 70% prædikteret sandsynlighed for køb af ny personbil inden for en periode på 6-12 måneder – og bosat inden for op til 15 minutters køretidsafstand fra en autoriseret SEAT-forhandler.

Timing og Dosering

Der blev udviklet en prædiktiv model til SEAT, der scorer samtlige danske husstande i forhold til sandsynligheden for køb af en SEAT personbil.

Udgangspunktet for modellen var en dybdegående analyse baseret på 3.-partsdata fra offentligt tilgængelige datakilder indeholdende bildata fra Motorregisteret og demografiske data fra Danmarks Statistik.

Data er tilgængelige, fordi en stor del af danskernes data og informationer indsamles og registreres på personniveau eller husstandsniveau – og i diskretioneret eller anonymiseret form, kan stilles til rådighed for analyse, databerigelse og markedsføring.

Analysen identificerede og dokumenterede sammenhænge mellem private husstandes køb af en SEAT personbil i årene 2018 og 2019 på den ene side – og demografiske data og variable og bildata på den anden side. De identificerede og dokumenterede sammenhænge indgik efterfølgende i den prædiktive model og scoring.

For at optimere og fintune modellen og scoringen yderligere – og teste, at den var i stand til at komme med præcise og brugbare forudsigelser – blev modellen bedt om at forudsige hvilke husstande, der ville købe en ny SEAT personbil i 2020.

Efterfølgende blev de forudsagte køb sammenlignet direkte på adresseniveau med de faktiske og kendte SEAT-køb i 2020. Resultatet var, at sandsynligheden for køb af en SEAT var op til 6 gange højere for prædikterede husstande end for ikke prædikterede husstande.

Den endelige og optimerede model blev bedt om at identificere 30.000 emner (navne og adresser) med:

1. Høj sandsynlighed for køb af nye personbiler

2. Som allerede ejede et eller flere af de bilmærker, som SEAT primært får nye kunder fra

3. Som boede med den kortest mulige geografiske afstand til en autoriseret SEAT-forhandler

Udover prædiktionen bidrog processen med indgående viden og indsigt om den demografiske profil af SEAT’s primære målgruppe til brug for udvikling og målretning af den kreative kommunikation og medieindsats.

Strategi

Trods SEATs nye marketingstrategi, som har løftet kendskabet og overvejelsen til mærket betydeligt, er der stadig behov for at tænke utraditionelt. Dette for at ramme forbrugerne i det gyldne vindue, umiddelbart før de går i markedet og starter deres kunderejse, så SEAT bliver top of mind, og er blandt de 4,6 bilmærker, der overvejes.

SEAT valgte at benytte en kombination af datadrevet modellering, Machine learning, en stærkt 1:1 tilgang, samt en veltilrettelagt digital kampagne, som ramte de rette forbrugere, med den rette kommunikation.

• Strategien for kampagnen var at gå meget direkte og præcist efter at få målgruppen til at prøvekøre en SEAT.

• Med et begrænset kendskab, en forholdsvis lille markedsandel og et mindre marketingbudget end flere af de primære konkurrenter, var det et helt afgørende succeskriterie for kampagnen at målgruppen selv fik mulighed for at opleve og mærke kvaliteten og køreglæden ved en SEAT.

• SEAT er helt på niveau med Skoda og Volkswagen (og i enkelte tilfælde bedre), både når det gælder design, teknologi, finish, sikkerhed og køreegenskaber – den primære målgruppe ved det bare ikke.

• En vigtig og helt central del af strategien var derfor at anvende data og indsigter til meget præcist at identificere den del af målgruppen, der allerede var eller lige om lidt, ville være i markedet for køb af ny bil – og eksponere SEAT som det rigtige valg af ny bil.

• Da SEAT ikke havde permission til at henvende sig digitalt til de 30.000 husstande i målgruppen, valgte man en målrettet one to one direct mail. Man inviterede målgruppen ind på en landingpage, hvor man kunne booke en prøvetur af en udvalgt SEAT-model.

• Målet var at drive forbrugeren fra offline til online, hvor der opsamles et kommunikationssamtykke, og SEAT kunne derefter kommunikere til forbrugerne gennem e-mail og 1. parts data annoncering på Sociale medier.

• Kampagnen blev fulgt op af en hyper local targeteret facebook kampagne for at påvirke brev-modtagerne, samt en intelligent retargeting set up, som påvirkede brevmodtagerne, som besøgte SEAT.dk.

Resultater

Data har vist vejen frem for øget vækst, flere solgte biler og flere prøveture af SEAT. På baggrund af den succesfulde businesscase har SEAT etableret et fast set up, med en datadrevet prædiktionsmodel, der hvert kvartal identificerer navne og adresser på fremtidige SEAT-kunder, og bearbejder disse i et veltilrettelangt analogt og digitalt marketing set up.

• Kampagnen tegnede sig for 9,86% af samtlige SEAT personbiler solgt i perioden fra primo maj til ultimo september 2021.

• Den prædiktive og datadrevne tilgang er en stor succes for SEAT og viser markant sin sejr over den normale tilgang til at få nye kunder. Andelen af prøveture, der resulterede i et køb af en SEAT er hele 3,8 gange højere inden for den prædikterede direct mail målgruppe end for alle andre, der havde gennemført en prøvetur inden for perioden.

• I samme periode var andelen af husstande, der havde købt en SEAT 8,4 gange højere inden for den prædikteret direct mail målgruppen end uden for den prædikteret direct mail målgruppen.

• Inden for perioden var andelen af husstande, der har bestilt og gennemført en prøvetur i en SEAT 2,1 gange højere inden for den prædikterede direct mail målgruppe end i SEAT’s øvrige definerede målgrupper (kontrolmålgrupper).

• Målt på det samlet antal indregistreringer (privat og erhverv) i perioden fra 1. januar til 30. september – er SEAT’s markedsandel steget fra 2,3% i 2020 til hele 3,0%.

• Så data har vist vejen frem for øget vækst, flere solgte biler og flere prøveture af SEAT. På baggrund af den succesfulde businesscase har SEAT etableret et fast set up, med en data drevet prædiktionsmodel, der hvert kvartal identificerer navne og adresser på fremtidige SEAT-kunder, og bearbejder disse i et veltilrettelangt analogt og digitalt marketing-set up.

Data og ”Hands on the wheel”, booster salget og øger markedsandele for SEAT.

--

"Hos SEAT ved vi, at kunderne får en positiv, overraskende god og sporty køreoplevelse, når først de prøver en SEAT – derfor er vores primære fokus at sikre flere prøveture til potentielle kunder inden for vores primære målgruppe. Brugen af data og prædiktion har vist os en ny vej til at stå stærkere i markedet og vinde markedsandele fra vores konkurrenter."
Claus Rudolph Jensen / Head of Marketing & Communication

--

SEAT Danmark

Christian Kynding

CEO

Claus Rudolph Jensen

Head of Marketing & Communication

Tanja Maria Ørnkilde

Marketingprojektleder

Frederikke Kristensen

Digital Marketingspecialist

Ambition

Martin Pierre Devantier

Kontaktchef, Data & Prediction manager

Andreas Lund Andersen

Data Scientist

Peter Rattleff

Dataspecialist

Carsten Maisch Olsen

Kreativ direktør

Ewa Buhl de Neef

Projektleder

Henrik Wicksell

Copy

Morten Grønnegaard

Art director

Rikke Lafrenz Christoffersen

Grafisk design

Samarbejdspartnere


Billeder

Watch Video